Начало Карта на сайта
English

Информация за инвеститорите

Акции

-Проспект за Публично Предлагане на Привилегировани Акции - от дата 27.04.2009г.
-Проспект за Публично Предлагане на Акции - от дата 20.08.2007


Документи

-Презентация на „Химимпорт” АД – 2016

-Презентация на „Химимпорт” АД – 2013

-Презентация на „Химимпорт” АД – 2012

-Презентация на „Химимпорт” АД – 2010

-Презентация "Химимпорт" АД - 2008 г.

-Юбилейна Презентация - 60 Години "Химимпорт" АД - Април 2007

-Презентация на "Химимпорт" АД - Юни 2008


Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2017 г.Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2016 г.Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2015 г.Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2014 г.      
Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2013 г.      


Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2012 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2011 г.


Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2009 г.


Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2008 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2007 г.


 • Финансова информация


 • 2017

  -Одиторски доклад върху годишен финансов отчет за 2017 г.

  -Годишен финансов отчет на Химимпорт АД за 2017 г.

  -Годишен доклад за дейността за 2017 г.


  -Междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за четвъртото тримесечие на 2017г.

  -Междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.

  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за четвъртото тримесечие на 2017 г.

  -Междинен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2017г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за третото тримесечие на 2017г.

  -Междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2017 г.

  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за третото тримесечие на 2017 г.

  -Междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2017г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за второто тримесечие на 2017г.

  -Междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2017 г.

  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за второто тримесечие на 2017 г.

  -Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2017г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за първото тримесечие на 2017г.

  -Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2017 г.

  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за първото тримесечие на 2017 г.


  2016
  -Годишен консолидиран финансов отчет за 2016 г.
  -Годишен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД за 2016 г.
  -Одиторски доклад върху годишен консолидиран финансов отчет за 2016 г.

  -Одиторски доклад върху годишен финансов отчет за 2016 г.

  -Годишен финансов отчет на Химимпорт АД за 2016 г.

  -Годишен доклад за дейността за 2016 г.

  -Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа


  -Междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за четвъртото тримесечие на 2016г.

  -Междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г.

  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за четвъртото тримесечие на 2016 г.

  -Междинен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2016г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за третото тримесечие на 2016г.

  -Междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2016 г.

  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за третото тримесечие на 2016 г.

  -Междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2016г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за второто тримесечие на 2016г.

  -Междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2016 г.

  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за второто тримесечие на 2016 г.

  -Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2016г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за първото тримесечие на 2016г.

  -Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.

  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за първото тримесечие на 2016 г.


  2015
  -Годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г.
  -Годишен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД за 2015 г.
  -Одиторски доклад върху годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г.

  -Одиторски доклад върху годишен финансов отчет за 2015 г.

  -Годишен финансов отчет на Химимпорт АД за 2015 г.

  -Годишен доклад за дейността за 2015 г.


  -Междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за четвъртото тримесечие на 2015г.

  -Междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.

  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за четвъртото тримесечие на 2015 г.

  -Междинен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2015г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за третото тримесечие на 2015г.

  -Междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2015 г.

  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за третото тримесечие на 2015 г.

  -Междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2015г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за второто тримесечие на 2015г.

  -Междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2015 г.

  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за второто тримесечие на 2015 г.

  -Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2015г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за първото тримесечие на 2015г.

  -Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2015 г.

  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за първото тримесечие на 2015 г.


  2014
  -Годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г.
  -Годишен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД за 2014 г.
  -Одиторски доклад върху годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г.
  -Одиторски доклад върху годишен финансов отчет за 2014 г.

  -Годишен финансов отчет на Химимпорт АД за 2014 г.

  -Годишен доклад за дейността за 2014 г.

  -Междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2014г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за четвъртото тримесечие на 2014г.
  -Междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2014г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за четвъртото тримесечие на 2014г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2014г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за третото тримесечие на 2014г.
  -Междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2014г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за третото тримесечие на 2014г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2014г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за второто тримесечие на 2014г.
  -Междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2014г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за второто тримесечие на 2014г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2014г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за първото тримесечие на 2014г.
  -Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2014 г.

  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за първото тримесечие на 2014 г.

  2013

  -Годишен консолидиран финансов отчет за 2013 г.
  -Годишен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД за 2013 г.
  -Одиторски доклад върху годишен консолидиран финансов отчет за 2013 г.
  -Годишен финансов отчет на Химимпорт АД за 2013 г.

  -Одиторски доклад върху финансов отчет за 2013 г.

  -Междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2013г.
  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за четвъртото тримесечие на 2013г.
  -Междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2013г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за четвъртото тримесечие на 2013г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2013г.
  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за третото тримесечие на 2013г.
  -Междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2013г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за третото тримесечие на 2013г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2013г.
  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за второто тримесечие на 2013г.
  -Междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2013г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за второто тримесечие на 2013г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2013г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за първото тримесечие на 2013г.
  -Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2013г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за първото тримесечие на 2013г.

  2012

  -Годишен консолидиран финансов отчет за 2012 г.
  -Годишен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД за 2012 г.
  -Одиторски доклад върху годишен консолидиран финансов отчет за 2012 г.
  -Одиторски доклад върху финансов отчет за 2012 г.
  -Годишен доклад за дейността на Химимпорт АД за 2012 г.
  -Годишен финансов отчет за 2012 г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2012г.
  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за четвъртото тримесечие на 2012г.
  -Междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2012г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за четвъртото тримесечие на 2012г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2012г. - до 30.09.2012г.
  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД през третото тримесечие на 2012г.
  -Междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2012г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за третото тримесечие на 2012г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2012г. - до 30.06.2012г.
  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД през второто тримесечие на 2012г.
  -Междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2012г.

  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за второто тримесечие на 2012г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2012г.

  -Междинен консолидиран доклад за дейността на Химимпорт АД за първото тримесечие на 2012г.
  -Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2012г.

  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за първото тримесечие на 2012г.

  2011

  -Годишен консолидиран финансов отчет за 2011 г.
  -Одиторски доклад върху годишен консолидиран финансов отчет за 2011 г.

  -Годишен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД за 2011 г.

  -Одиторски доклад върху финансов отчет за 2011 г.

  -Годишен доклад за дейността на Химимпорт АД за 2011 г.
  -Годишен финансов отчет за 2011 г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011г.- до 31.12.2011г.
  -Междинен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД през четвърто тримесечие на 2011г.
  -Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД за четвърто тримесечие на 2011г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2011г. - до 30.09.2011г.
  -Междинен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД през трето тримесечие на 2011г.
  -Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2011г. - до 30.09.2011г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД през третото тримесечие на 2011г.
  -Междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2011г. - до 30.06.2011г.
  -Междинен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД през второто тримесечие на 2011г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2011г. - до 30.06.2011г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД през второто тримесечие на 2011г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2011 г. - до 31.03.2011 г.
  -Междинен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД през първото тримесечие на 2011 г.

  -Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2011 г. - до 31.03.2011 г.

  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД през първото тримесечие на 2011 г.

  2010
  -Годишен консолидиран финансов отчет за 2010 г. 
  -Одиторски доклад върху годишен консолидиран финансов отчет за 2010 г. 
  -Годишен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД за 2010 г.
  -Годишен финансов отчет за 2010 г. 
  -Одиторски доклад върху финансов отчет за 2010 г.

  -Годишен доклад за дейността на Химимпорт АД за 2010 г.
  -Междинен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2010г.
  -Междинен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД през четвъртото тримесечие на 2010г.
  -Междинен индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2010г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД през четвъртото тримесечие на 2010г.
  -Междинен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД през третото тримесечие на 2010г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2010г. - до 30.09.2010г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД през третото тримесечие на 2010г.
  -Междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2010г. - до 30.09.2010г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2010г. - до 30.06.2010г.
  -Междинен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД през второто тримесечие на 2010г.
  -Междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2010г. - до 30.06.2010г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД през второто тримесечие на 2010г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2010г. - до 31.03.2010г.
  -Междинен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД през първото тримесечие на 2010г.
  -Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2010г. - до 31.03.2010г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД през първото тримесечие на 2010г.

  2009
  -Годишен консолидиран финансов отчет за 2009 г.
  -Одиторски доклад върху годишен консолидиран финансов отчет за 2009 г.
  -Годишен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД за 2009 г.
  -Годишен финансов отчет за 2009г.
  -Одиторски доклад върху финансов отчет за 2009г.
  -Годишен доклад за дейността на Химимпорт АД за 2009г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2009г.
  -Междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2009г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2009г. - до 30.09.2009г.
  -Междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2009г. - до 30.09.2009г.
  -Междинен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД през второто тримесечие на 2009г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД през второто тримесечие на 2009г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2009г. - до 30.06.2009г.
  -Междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2009г. - до 30.06.2009г.
  -Междинен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД през първото тримесечие на 2009г.
  -Междинен доклад за дейността на Химимпорт АД през първото тримесечие на 2009г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2008г. – до 31.03.2009г.
  -Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2009г. - до 31 март 2009

  2008
  -Годишен консолидиран финансов отчет за 2008г.
  -Годишен финансов отчет за 2008г.
  -Пояснения към Годишен финансов отчет за 2008г.
  -Годишен доклад за дейността на Химимпорт АД за 2008г.
  -Годишен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД за 2008 г.
  -Одиторски доклад върху Финансовия отчет;
  -Одиторски доклад върху Консолидирания финансовия отчет;
  -Meждинен доклад за дейността на Химимпорт АД за четвъртото тримесечие на 2008г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2008г. - до 31.12.2008г.
  -Междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2008г. - до 31.12.2008г.
  -Meждинен доклад за дейността на Химимпорт АД за третото тримесечие на 2008г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2008г. - до 30.09.2008г.
  -Междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2008г. - до 30.09.2008г.
  -Междинен доклад за дейността на Групата на Химимпорт АД за второто тримесечие на 2008г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2008г. - до 30.06.2008г.
  -Междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2008г. - до 30.06.2008г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2008г. – до 31.03.2008г.
  -Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2008г. – до 31.03.2008г.

  2007
  -Годишен консолидиран финансов отчет за 2007г.
  -Пояснения към Годишен консолидиран финансов отчет за 2007г.
  -Годишен финансов отчет за 2007г.
  -Пояснения към Годишен финансов отчет за 2007г.
  -Mеждинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007г. – до 31.12.2007г
  -Mеждинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007г. – до 31.12.2007г.
  -Mеждинен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2007г. – до 30.09.2007г.

  -Mеждинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2007г. – до 30.06.2007г.
  -Mеждинен финансов отчет за второто тримесечие на 2007г. – до 30.06.2007г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2007г. – до 31.03.2007г.
  -Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2007г. – до 31.03.2007г.

  2006
  -Годишен консолидиран финансов отчет за 2006г.
  -Годишен финансов отчет за 2006г.
  -Mеждинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2006г. – до 31.12.2006г.
  -Mеждинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2006г. – до 31.12.2006г.
  -Междинен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2006г. – до 30.09.2006г.
  -Междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2006г. – до 30.09.2006г.


 • Работно време с акционери
  Всички настоящи акционери, заинтересувани лица и потенциални инвеститори могат да получат необходимата им информация относно дейността на дружеството и неговите финансови резултати на адрес: ул. „Стефан Караджа” № 2, гр. София 1000 всеки петък от 13.00ч. до 17.00ч.
 • Връзки с инвеститорите:

  Тел. 980 16 11

  e-mail: info@chimimport.bg

  - Допълнителна Информация • © Chimimport, Всички права запазени
  Web Design Internet Marketing by ICYGEN