Аккциите на компаниите от Химимпорт регистрираха голям ръст на БФБ в края на февруари

В края на февруари дружествата от портфолиото на Химимпорт отбелязаха най-голям ръст на SOFIX. Пикът беше отбелязан в края на 25 февруари, когато компаниите от холдинга се отличиха с най-добри резултати. Книжата на Централна Кооперативна Банка (ЦКБ) добавиха 6.15% към стойността си и обем от над 38 000 лева, затвърждавайки стабилния си ръст. Акциите на ЦКБ са и едни от най-добре представящите се компоненти на SOFIX от началото на годината, като за този период добавят 22.3% към стойността си.