CEO на „Химимпорт“ Иво Каменов пред World Finance: Инвестицията в човешкия ресурс е инвестицията с най-голяма възвращаемост

Месеци преди да избухне пандемията от COVID-19, изпълнителният директор и член на Управителния съвет на „Химимпорт“ Иво Каменов даде интервю за авторитетното бизнес издание World Finance, в което очерта състоянието на икономиката и капиталовите в България и Югоизточна Европа, както и потенциалните предизвикателства пред развитието им. Каква е мисията на голяма компания като „Химимпорт“ за икономиката на страна като България и каква е дългосрочната стратегия за развитие на публичния холдинг – вижте в интервюто на World Finance с изпълнителния директор на „Химимпорт“, публикувано без редакторска намеса:

Химимпорт стимулира икономическото развитие в България - ето как

Геополитическата несигурност подкопа отчасти икономическия растеж на България през последните години. Независимо от това, много са нещата, за които частният бизнес може да бъде оптимистичен.

Интервю с Иво Каменов - изпълнителен директор и член на Управителния съвет на „Химимпорт“

България се присъедини към Европейския съюз през 2007 година. Оттогава икономическата съдба на страната е неразривно свързана с тази на съюза. В този период балканската нация  се разви значително, но предизвикателствата остават – основно по отношение на производителността.  В допълнение към това, прогресът в България често беше спъван от политическа несигурност и разкъсването на водещи политически фигури между това дали да подобрят повече отношенията си с Брюксел или Русия.

Въпреки това, България отбеляза много успехи. Миналогодишният икономически растеж на страната се предвижда да бъде 3.6%, спрямо 3.1% през 2018 година. Страната също така има иновативни компании като „Химимпорт“ – холдингова компания, която работи в множество сектори.  World Finance разговаря с изпълнителния директор на компанията Иво Каменов за ролята, която фирмата му има за икономическото развитие на България.

Какво е състоянието на фондовия пазар в България и в Югоизточния регион като цяло?

След голямата световна финансова криза, както и след няколко последвали политически кризи в България, от няколко години фондовият пазар в страната започна да се съживява и активизира. Въпреки че има нови инвестиции и интерес от навлизане на нови компании на пазара, има още много стъпки, които трябва да се предприемат за последвщао развитие. В България все още липсват големите международни играчи. Това трябва да се промени, ако страната иска да привлече големи инвеститори, коитомогат да допринесат с know-how и свеж ресурс.

Тенденциите на пазара в Югоизточна Европа следват световните, макар и в ограничен мащаб. Решението за задържане на нулеви или близки до нулевите лихвени нива от централните банки, изключително ниската, а понякога и отрицателна доходност на държавните ценни книжа, принудиха голяма част от инвеститорите да пренасочат повече ресурси към търсене на доходност на капиталовите пазари. Най-търсените отрасли на пазарите в региона са производството, финансовите услуги, инвестициите в зелена енергия, както и IT секторът.

Важно е да се отбележи, че публичните компании в Югоизточна Европа са изправени пред множество предизвикателства, сред които са нестабилността на гръцката и турската икономики, интеграцията на страните от Балканския полуостров в Европейския съюз, както и продължаващата война в Сирия.

Брекзит е друго голямо предизвикателство – не само, защото Великобритания беше една от водещите икономики в ЕС, но и поради неяснотата около бъдещи търговски споразумения между нея и страните от ЕС.

Как настоящото състояние на икономиката на България се отразява на развитието на частния бизнес в страната?

Като цяло настоящото състояние на икономиката в България е стабилно, макроикономическите показатели са добри. Всичко това създава благоприятна среда за развитие на частния бизнес. Икономиката на България, обаче, все още зависи много от състоянието на водещите икономики в Европейския съюз, както и съседните държави от съюза. Според Trading Economics, около 78% от износа на България е предназначен за страните от ЕС, като по-голямата част е за Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия, Франция и Нидерландия. Спад във вноса на тези държави би имал значително отражение за България.

Кои сектори от българската икономика подкрепя Химимпорт?

За своето над 70-годишно съществуване Химимпорт се превърна от успешно външнотърговско предприятие, специализирано в търговията с химически продукти, в мащабна холдингова компания, която обединява близо 70 дъщерни и асоциирани дружества. Холдингът подкрепя финансовия, транспортния, строителния сектор, както и производството, търговията и недвижимите имоти, като инвестира и развива компаниии в тези сфери. Химимпорт, както и някои от дъщерните дружества, традиционно намират място в престижни класации за Централна и Югоизточна Европа. Сред тях са Централна Кооперативна Банка, ЗАД „Армеец“, пенсионноосигурителни дружества и други.

Каква е прогнозата ви за развитието на българската икономика и фондова борса през следващите години и каква роля за това може да играе Химимпорт?

Ако няма сътресения в световната икономика, във водещите икономики на държавите от Европейския съюз, очакванията ми са българската икономика да се развива устойчиво през следващите години. Същото се отнася и за Българската фондова борса. Химимпорт, заедно с дъщерното си дружество Централна кооперативна банка, са едни от най-ликвидните дружества на фондовата борса и неизменно ще продължат да допринасят за развитието на капиталовия пазар в България.

Положителна роля за развитието на българската икономика очаквам да изиграе приемането на България в еврозоната, за което българското правителство полага големи усилия да се случи в следващите години. Това би насърчило чуждестранните инвеститори да инвестират в българската икономика включително и на капиталовия пазар.

Как Химимпорт допринася за местната общност?

Развитието на успешни компании в основни сектори за българската икономика, инвестициите в образованието и човешкия ресурс, са може би най-големите социални мисии на Химимпорт. Като тук дори не включвам редицата проекти за корпоративна социална отговорност, които провеждаме.

Без съмнение инвестицията в човешкия ресурс е инвестицията с най-голяма възвращаемост. Затова и работим върху различни проекти за корпоративна социална отговорност в образвоателния сектор, като в това число осигуряваме и стипендии за студенти в един от най-добрите бизнес университети в България - Висшето училище по застраховане и финанси. Също така се надяваме в близкото бъдеще да открием училище за пилоти и авиационни инженери.

Паралелно с това, от години подпомагаме спорта в България, като спонсорираме организацията на престижни международни състезания. Като председател на Професионалната лига на Световния киокушин съюз и председател на Националната асоциация на бойните спортове в България - единствената акредитирана от Министерството на младежта и спорта в България, моя цел е да помогна за възраждането на автентичените правила на едно от най-старите бойни изкуства в света – карате киокушин. Философията на това бойно изкуство и дисциплната, в която възпитава, могат да се основополагащи за развитието на всеки.

Какви проекти развива компанията?

Проектите на холдинга са толкова много и разнообразни, колкото е и портфолиото му. Във всеки един сектор, който развиваме, внедряваме и иновации. Във финансовата сфера, например, се стремим да осигурим пълен спектър от услуги на клиентите си, инвестирайки в създаването на напълно нови продукти. Също така общественото доверие към тях е високо, защото управляваме дружества с утвърдено име и присъствие в банковите услуги, застраховането, управлението на пенсионни фондове, управлението на договорни фондове, секюретизация на вземания и други.

В транспортния сектор развиваме авиационен, речен и морски транспорт, като и в трите случая отново предлагаме пълния спектър от услуги. В авиационния транспорт това са въздухоплаване, концесия на летища (Варна и Бургас), наземно обслужване на самолети, ремонт и поддръжка на въздухоплавателни средства и други. В областта на речния и морски транспорт развиваме експлоатация на речни и морски кораби, кораборемонт, концесия на пристанища (Леспорт-Варна, порт Балчик, Порт Пристис - Русе, Порт Лом), обслужване на плавателни съдове.

Химимпорт има водещи позиции на българския пазар и в сектора търговия и производство, като успешно го приобщава към европейските стандарти. Групата предоставя производство, добив и търговия с нефтопродукти и природен газ, производство, преработка и търговия със зърнени храни, растителни масла и биогорива. Строителните ни проекти междувременно се фокусират върху гражданско инженерство, транспортно проектиране, обследване за установяване на техническите характеристики на обекти и управлението на проекти. Сегментът на недвижимите имоти е неизменна част от тази част на портфолиото на групата.

Стремежът ни е във всеки един сегмент от бизнеса ни да предложим пълният спектър от услуги, с което да осигурим на Химимпорт конкурентно предимство на пазара.

Каква е дългосрочната стратегия за развитие на Химимпорт?

Инвестициите в човешки ресурси и know-how е ключово за създаването на устойчив бизнес модел - много бизнеси подцениха това през годините и сега изпитват големи трудности.

В „Химимпорт“ осъзнаваме колко важна е устойчивостта. Дългосрочната ни стратегия за развитие включва стратегически джойнт-венчъри с големи международни компании в отделните сектори, създаване на франчайз партньорства с водещи международни марки, управление и поддържане на стабилни и устойчиви парични потоци и подобряване на качеството на живот за хората в България.