ЦКБ и ЗАД "Армеец" в топ 30 на най-големите застрахователи и банки в Югоизточна Европа

За поредна година Централна Кооперативна Банка и ЗАД „Армеец“ заемат водещи позиции сред банките и застрахователните дружества в Югоизточна Европа. Двете компании, които са част от портфолиото на „Химимпорт“, са в топ 30 на най-големите банки и застрахователни дружества в ЮИЕ, показват данните в новото издание TOP 100 SEE 2018 на See News.

Централна Кооперативна банка заема 30-о място в класацията TOP 100 Banks, като се наблюдава значителен ръст на активите на компанията с близо 9% спрямо м.г. (8.89%). Положителните резултати печелят на банката 4 позиции напред в класацията спрямо 2016 г. Това е и най-голямото изкачване на компания от първите топ 30 банки, които променят класирането си с до 3 места. Първото и третото място в TOP 100 BANKS заемат румънски банки, а на второ място е хърватски представител. 

„С наближаването на мащабното преструктуриране на банковия сектор в Югоизточна Европа (ЮИЕ) местните заемодатели продължават да се радват на нарастваща рентабилност, стабилен растеж при кредитирането и процентен спад при неизпълнението на заеми (NPL). Банковият сектор в Югоизточна Европа остава привлекателен за чуждестранните кредитори на фона на цялостното подобряване на макроикономическа ситуация, ниските лихвени проценти и оптимизма на бизнеса“, отбелязват авторите на класацията. Те отчитат, че комбинираната нетна печалба на всички компании от ТОP 100 Banks се е покачила на 3,524 милиарда евро за 2017, при 3,03 милиарда евро за  2016 г., достигайки най-високата си стойност от 2008 г.  

ЦКБ е втората в индекса на най-харесваните български банки в социалните мрежи

 Друг аспект, засегнат в годишното издание на See News, е поведението на българските банки в социалните мрежи. Като положителен пример авторите отличават ЦКБ. В анализа (стр. 70) се проследяват действията и комуникацията на 10 български банки в социалните канали и реакцията на потребителите. Възприятието се измерва чрез специален индекс (Social Media Perception Index), според който се подреждат и банките, които се възприемат най-добре от потребителите. Индексът на ЦКБ е 8.6 при максимален 10, като само една стотна дели банката от първото място в класацията.

 „Една банка успя да се разграничи като лидер не само по отношение на разширяване на кредитите си, но и в рамките на поддържане на добър разговор в социалните мрежи“, пише авторът на анализа Петър Галев.

ЗАД „Армеец“ – сред най-големите застрахователи в Югоизточна Европа

Водеща позиция, но в различен сегмент, печели и ЗАД „Армеец“. Застрахователната компания заема 21-во място в ТОP 100 класацията на най-големите застрахователи в Югоизточна Европа.

Данните показват значителен ръст от 6.82% в записаната бруто премия на ЗАД „Армеец“ за 02017 г. (GWP – Gross Written Premium) спрямо миналата година. Добрите резултати изкачват дружеството с две позиции напред в класацията на SEE NEWS – от 23-о място през 2016 г. до 21-ва позиция през 2017 г.

“100-те най-големи застрахователи са генерирали 7,5 милиарда евро в GWP през 2017 г., като общо 79 регистрират увеличение на GWP, а 31 от тях отбелязват двуцифрен ръст. Най-големите застрахователи в региона също успяха да увеличат комбинираните си печалби с 10,2% на годишна база, достигайки рекордните 397,9 милиона евро“, се посочва още в анализа на резултатите от класацията.

Новото годишно издание на See New ТOP 100 SEE може да откриете ТУК