Химимпорт АД е едно от 7-те най-ликвидни дружества за 2018 г.

Химимпорт е втората публична компания с пазарна капитализация от над 500 милиона лева, както и едно от 7-те най-ликвидни дружества за 2018 г. с над 1000 сделки от началото на годината, според InfoStock.