Химимпорт АД оглавява класацията на публичните дружества с най-голям брой сделки и най-висок реализиран оборот на основен пазар

В началото на второто тримесечие отново най-търгуваната позиция е тази на Химимпорт. В рамките на 36 сделки бяха прехвърлени 35 077 лота, реализирайки оборот от 79 хил. лева. Книжата на дружеството поскъпнаха с 1.33% до 2.290 лева за брой. Химимпорт оглавява класацията на публичните дружества с най-голям брой сделки и най-висок реализиран оборот на основен пазар – 4017 броя за 15,8 млн. лв.