Химимпорт е в топ 3 на най-ликвидните емисии на Българската фондова борса

Химимпорт е в топ 3 на най-ликвидните емисии на Българската фондова борса, където през седмицата бе реализирано повишение на пазарната оценка от 6.7% до 1.91 лв.