Химимпорт обяви печалба преди облагане с данъци за първото тримесечие на тази година в размер на 43.2 млн. лева

39 сделки за 136 355 лота от емисията на Химимпорт оформиха оборот от 306 хил. лева. Акциите на компанията не измениха цената си като се търгуват срещу 2.230 лева за брой.
Химимпорт обяви печалба преди облагане с данъци за първото тримесечие на тази година в размер на 43.2 млн. лева, сочи консолидираният отчет на дружеството. Това е цели 76% ръст на година база, тъй като през същия период на миналата година, печалбата на консолидирана основа преди данъци възлизаше на 25 млн. лева.