„Химимпорт“ с най-много търгувани емисии през март 2020 г.

Компанията с най-голям оборот за месец март 2020 г. е Химимпорт АД, с реализиран обем от 3 744 119 лева. Това сочат статистиките за третия месец от годината, анализирани от Infostock.bg.  Това е втори пореден месец, в който холдингът е рекордьор по оборот.

На второ място през март се нарежда Кепитъл Консепт Лимитед АД с реализиран обем от 3 000 023 лева. В класацията има четири представителя на дружествата със специална инвестиционна цел, и те са съответно Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, Браво Пропърти Фонд АДСИЦ, Адванс Терафонд АДСИЦ и Софарма имоти АДСИЦ. С най-малък брой сключени сделки в класацията са Кепитъл Косепт Лимитед АД,  Холдинг Център АД и Браво Пропърти Фонд АДСИЦ, а с най-голям Химимпорт АД.

В същото време, сред най-печелившите компании за март 2020 г. сe отличават и две компании, които са част от портфолиото на публичния холдинг -  Слънце Стара Загора - Табак АД и Родна Земя Холдинг АД с постигнат месечен ръст от 7.48%.