Нетната неконсолидирана печалба на Химимпорт АД достига 36.13 млн. лв.

Нетната неконсолидирана печалба на холдинговото дружество за първите шест месеца на 2018 г. достига 36.13 млн. лв., спрямо 31.2 млн. лв. за преди година.

Общите приходи на дружеството до 30 юни са 44 млн. лв., спрямо 33 млн. лв. за 12 месеца по-рано.