Ръст на акциите на „Химимпорт“ в началото на 2020 година

Новото десетилетие започна със стабилен ръст в акциите на публичния холдинг „Химимпорт“ . Най-търгуваната позиция на БФБ на 8 януари 2020 година бе тази на Химимпорт. В мраките на цели 119 сделки бяха прехвърлени 106 549 лота, реализирайки оборот от 175 хил. лева, а акциите на компанията добавиха 3.15% до цена от 1.6350 лева за брой.

37 сделки за 42 847 лота от емисията на ТБ Централна кооперативна банка, оформиха оборот от 67 хил. лева. Книжата на търговската банка поскъпнаха с 3.33% до цена от 1.550 лева за брой. 

Ръст от цели 15.24% до цена от 0.2420 лева за брой, постигнаха дяловете на Зърнени Храни България. Това се случи след 19 трансакции за 69 544 лота, реализирали оборот от 16 хил. лева.