„Съгласие“ и „ЦКБ-Сила“ от портфолиото на „Химимпорт“ – в топ 5 на големите в пенсионносигурителния пазар в България

Две от пенсионноосигурителните дружества, част от портфолиото на публичния холдинг „Химимпорт“, бяха класирани сред най-големите дружества в сектора в годишната класация К100: Най-големите компании в България“ за 2019 година.

„Съгласие“ и „ЦКБ-Сила“ заслужено попадат в топ 5 на най-печелившите пенсионноосигурителни дружества. Трето място заема „Съгласие“ с ръст на премийния си доход от 24 352 хиляди лева за 2018 година до 31 539 за 2019 година. При „ЦКБ-Сила“ премийният доход за 2019 година е на стойност 23 520 хиляди лева.

„Съгласие“ присъстват на водещи места и в класациите, посветени на общото застраховане (19 място), животозастраховане (8 място). При последната категория – животозастраховането, в топ 10 е и още едно дружество от групата на ЦКБ и от портфолиото на „Химимпорт“ – ЦКБ Живот.