„ЦKБ-СИЛА“ пpaзнyвa 30 години в пeнcиoннoто ocигypявaнe на Бългapия

ПОАД ЦКБ–СИЛА  - първото пенсионноосигурително дружество в България, тази година празнува 30 години от създаването си. Дружеството е учредено на 7 февруари 1994 г., като през изминалите три десетилетия се развива успешно и към днешна дата е успяло да се наложи като емблема за cигypнocт и стабилност за ĸлиeнтитe си и доверен партньор с добро име в професионалните среди.

ЦКБ–СИЛА управлява три основни пенсионни фонда: универсален – за родените след 31.12.1959 г., професионален – за работещите в условията на първа и втора категория труд, както и доброволен – за формиране на допълнителна доброволна пенсия с лични вноски и/или вноски от осигурител. Дружеството управлява и фонд за изплащане на пожизнени пенсии и фонд за разсрочени плащания, от които изплаща пенсии на лица от универсален пенсионен фонд от октомври 2021 г. Клиентите на професионалния пенсионен фонд получават пенсии от 2019 г. ПОАД ЦКБ–СИЛА изплаща пенсии от доброволен пенсионен фонд от март 1996 г.

„И през следващите 30 години ще се стремим да работим все така усилено за удовлетвореността на своите клиенти при управлението на техните спестявания и изплащането на пенсии. Другата важна цел, която си поставяме в „ЦКБ–СИЛА“, е да се повиши пазарният дял, чрез привличане на още повече осигурени лица в трите пенсионни фонда. Вярваме, че ще се увеличава броят на пенсионерите, получаващи пенсии от фондовете, управлявани от „ЦКБ–СИЛА“, сподели изпълнителният директор на дружеството Георги Тодоров.

Днес пенсионноосигурителната компания има стабилно присъствие на пазара, като преди всичко се старае да работи за благосъстоянието на своите клиенти и да им предоставя висока доходност на вложените средства. Средствата на осигурените лица се инвестират професионално и при спазване на законовите разпоредби.

Кирил Червенков, изпълнителен директор на ПОАД „ЦКБ–СИЛА каза по повод 30-а годишнина на дружеството, че се „гордее с постигнатите резултати, стотиците хиляди удовлетворени клиенти, поверили вноските си за допълнителна пенсия в управляваните фондове, и гледа с оптимизъм и вяра към бъдещето развитие на пенсионноосигурителното дружество“.

„ПОАД „ЦКБ–СИЛА“ предоставя качествено обслужване през изминалите години, с грижа за всички осигурени лица в трите ни пенсионни фонда, както и отговорно управление на доверените от тях средства”, допълни г-н Сава Стойнов
, изпълнителен директор на пенсионноосигурителната компания.

Към 31 декември 2023 г. дружеството може да се похвали с над 403 хиляди доволни клиенти и над 2 млрд. лева управлявани нетни активи в пенсионните фондове, по данни на КФН /www.fsc.bg/.