Две дружества от портфейла на „Химимпорт" са отличени сред най-големите в Югоизточна Европа в класацията TOP 100 на See News

Тазгодишното издание TOP 100 на See News отличи две от ключовите дружества от портфейла на публичния холдинг „Химимпорт" в класацията на най-големите компании в Югоизточна Европа през 2021г. Всяка година класацията публикува списък на най-успешните и печеливши компании, като в специални категории се подреждат и банковите и застрахователните дружества. Централна Кооперативна Банка и ЗАД „Армеец" отново заемат водещи позиции в своите сектори и са сред водещите компании в региона.

Централна Кооперативна Банка заема 28-о място сред всички банки в Югоизточна Европа с обща сума на активите си от 3 775 милиона евро за 2021г. На база годишна промяна се отчита ръст по същия показател от 11.18%. С тези резултати банката се класира сред най-успешните в региона и продължава да е и сред най-предпочитаните в сектора на българския пазар.

В тазгодишното издание TOP 100 на See News ЗАД „Армеец" е класирано на 27-о място сред най-големите застрахователни компании в Югоизточна Европа. За 2021 година компанията бележи брутен премиен доход от 111.0 милиона евро, което в проценти се равнява на положителна промяна на годишна база от 5.79% по същия показател.