„Химимпорт” със значително увеличение на консолидираната си нетна печалба за първото полугодие на 2022 г.

До 36,4 млн. лв. достига консолидираната нетна печалба за първото полугодие на 2022 г. на „Химимпорт”. Това е значително повишение за публичния холдинг с ръст от 90% на годишна база, по данни на инвестиционния посредник „Елана Трейдинг".

С ръст от 117% на годишна база или близо 28 млн. лв. е печалбата, която се отнася към акционерите на дружеството. Печалбата на акция през първото полугодие на 2022г. се е удвоила до 0,12 лв. спрямо тази от първото полугодие на 2021 г.

Отчетеното значително повишение е поредното доказателство, което затвърждава успешните позиции на публичния холдинг „Химимпорт” на пазара.