Иво Каменов, изпълнителен директор на Химимпорт, с интервю за световното списание TIME

В динамичния свят на бизнеса далновидните лидери са движещата сила зад историите за успех. Именно една такава история разказва на страниците си списание TIME в броя си от май 2024 г. Списанието насочва фокуса си към Химимпорт, един от най-известните български конгломерати, и нейния изпълнителен директор и член на Управителния съвет Иво Каменов.

“Иво Каменов и Химимпорт  - поглед към устойчивото бъдеще” – така е озаглавена статията на списание TIME, която описва подробно историята на публичния холдинг, неговото корпоративно управление и значението му в региона.

 

“Бързият преход на България от предимно селскостопанска държава към диверсифицирана модерна пазарна икономика през последните десетилетия е забележително постижение. Днес България е прогресивно развиваща се индустриална страна с най-силната валута в Източна Европа. Частният сектор формира повече от 80% от националния БВП и този икономически просперитет се дължи в голяма степен на конгломерати като „Химимпорт“, които изиграха ключова роля в промяната на индустриалния пейзаж на страната”, пишaт от световното списание.

 

Какво каза изпълнителният директор и член на Управителния съвет на Химимпорт Иво Каменов за TIME - прочетете ТУК, както и по-долу:

 

Бързият преход на България от предимно селскостопанска държава към диверсифицирана модерна пазарна икономика през последните десетилетия е забележително постижение. Днес България е прогресивно развиваща се индустриална страна с най-силната валута в Източна Европа. Частният сектор формира повече от 80% от националния БВП и този икономически просперитет се дължи в голяма степен на конгломерати като „Химимпорт“, които изиграха ключова роля в промяната на индустриалния пейзаж на страната.

 

Днес „Химимпорт“ се оценява на над 5,5 милиарда долара, а годишната му печалба достига 40 милиона долара. Инкорпориран през 1990 г. холдингът е ангажиран с управлението на около 40 нови приватизирани държавни предприятия, като по този начин „Химимпорт“ присъства във всички значими сектори на българската икономика  - от финанси, добив на нефт, газ и нефтохимически продукти до търговия с химикали, торове и селскостопански стоки, както и в авиацията, речния и морския транспорт.

 

Благодарение на този разнообразен спектър от дейности „Химимпорт“ е не само един от водещите холдинги в България, но и в много отношения е отражение на растежа и икономическата диверсификация на страната. Статутът на дружеството е отражение на нарастващия международен обхват на България в Словакия, Македония, Нидерландия, Германия и други големи държави в Западна и Източна Европа.

 

„Превърнахме се в една от най-големите компании в страната“, казва главният изпълнителен директор Иво Каменов, който е и един от най-успешните бизнесмени в България с впечатляващ опит в няколко сектора, в които сега процъфтява “Химимпорт”. „Благодарение на нашата политика на минимизиране на рисковата експозиция и фокусиране върху ефективността и рентабилността, ние постоянно постигаме отлични резултати, въпреки многото глобални и национални кризи, с които трябваше да се справяме през годините“, допълва г-н Каменов. Най-новите търговски данни на „Химимпорт“ потвърждават това твърдение, като през 2022 г. печалбите от нефинансови дейности нарастват с близо 28%, а годишните приходи се увеличават с почти 55%.

 

Въпреки че тези цифри са доказателство за способностите на управленските екипи, които Иво Каменов и останалите изпълнителни директори на „Химимпорт“ са създали, те отразяват и дългосрочната мъдрост зад стратегията на холдинга. Още през 1991 г. например „Химимпорт“ става първата българска компания, която навлиза в сектора на нефта и газа чрез дъщерното си дружество "Проучване и добив на нефт и газ" АД. Тази инвестиция вече дава резултати, като проучванията показват, че българският въглеводороден блок "Хан Аспарух" в Черно море може да има потенциал за добив на общо 13 милиарда кубически метра газ.

 

„Разполагаме с най-модерната пробивна техника и разработихме център за анализ на извадените скални проби. Работим в абсолютен затворен цикъл – от проучване, изваждане на проби, анализ и интерпретиране на резултатите, до сондиране и добив на газ и нефт“, обясни Иво Каменов пред списание TIME. Той допълни, че отрасълът, свързан с проучване и добив на газ и нефт, в България е много добре развит през годините, а страната се отличава с производството на техника и обучението на много качествени инженерни кадри с международен опит.

 

Като част от приноса си към продоволствената сигурност на страната холдингът „Химимпорт“ придобива производителите на зърно и маслодайни култури „Бек Интернешънъл“ АД и „Зърнени храни - Вълчи дол“ АД. „Това е структуроопределящ и основен отрасъл за националната икономика, тъй като страната ни е на 11 място в света по производство и износ на зърно. Неслучайно през 2009 г. Уорън Бъфет казва, че от криза се излиза чрез наличие на стоки и инвестиции в земя. Земеделската земя е най-разумната инвестиция, защото произвежда храна“, казва Каменов.

 

Жизненоважното значение на модерната транспортна инфраструктура за способността на България да привлича вътрешни инвестиции винаги е било очевидно. Компанията е разширила дейността си и в областта на управлението на пристанища, ремонта и поддръжката на превозни средства и логистиката, а така също и се радва на водеща позиция в няколко сегмента на търговията и производствената индустрия. Портфолиото от недвижими имоти на „Химимпорт“ непрекъснато се разширява, като понастоящем фокусът е върху спортни центрове, търговски комплекси и разрастваща се мрежа от индустриални и логистични центрове.

 

Като се има предвид желанието на Каменов да поддържа компанията постоянно ангажирана с най-новите прогресивни индустрии, не е чудно, че сега той е насочил погледа си към изкуствения интелект (ИИ) и развитието на устойчивата енергийна инфраструктура на България. Благодарение на съществуващото бизнес портфолио на „Химимпорт“, холдингът се намира в отлична позиция да помогне за използване на ИИ за експоненциално подобряване на производителността на сектори като селското стопанство. Иво Каменов също така възлага големи надежди на соларните паркове и гигантската геотермална централа, които понастоящем са в процес на изграждане от „Химимпорт‘.

 

„Нашата цел е да продължим да правим България по-привлекателна“, казва той. „Самите ние работим със световно признати компании и заедно с тях развиваме успешни джойнт венчър партньорства, привличайки нови и нови партньори и инвеститори в страната“, сподели главният изпълнителен директор.

 

Под ръководството на Иво Каменов пред „Химимпорт“ и страната едновременно се откриват все по-широки хоризонти от възможности и перспективи за изследване. С любопитство чакаме да видим една по една.