Публичният холдинг „Химимпорт“ участва в учредяването на първия в България зелен център за устойчиви финанси и енергетика

Публичният холдинг „Химимпорт“ участва в създаването на първия и единствен по рода си в България think-tank за устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre. Той беше учреден официално на 31 март и с нег ще работи като място за създаване на диалог, обществен дебат и политики в областите на устойчивите финанси и енергетиката и ще предоставя добри практики в сферата, които да водят до конкретни решения.

Сред целите и първите инициативи, които ще предприеме Green Finance & Energy Centre, са повишаване на информираността сред бизнеса, надграждане на кодекса за добро корпоративно управление с аспектите на екологичното развитие и социалната отговорност, създаване на борсов Зелен индекс, който да насърчава компаниите да въвеждат ESG практиките, както и да отличава тези, които го правят по най-добрия начин.

Green Finance & Energy Centre се създава по инициатива на Българска фондова борса (БФБ) и Българска независима енергийна борса (БНЕБ), и се реализира в партньорството на Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете. В него участват близо 30 от най-авторитетните личности в страната ни и представители на заинтересованите страни по темите: бизнеса, държавните институции, НПО и браншовите организации, академичната общност и консултантите.

С включването си като участник в Green Finance & Energy Centre публичният холдинг „Химимпорт“, който винаги е работил в посока имплементиране на иновации и налагане на най-високи професионални критерии на пазара, насърчава развитието на устойчиви финанси и енергетика и продължава да бъде един от факторите за създаване на добри практики и положителна промяна.