ЗАД „Армеец“ и Централна кооперативна банка са сред най-печелившите компании в класацията See News TOP100 през 2022 г.

Бизнесът, икономическите медиите и инвеститорите оценяват положително постиженията на публичния холдинг Химимпорт, което показва и годишното класиране на дружествата му в един от най-авторитетните източници на фирмена информация, пазарни проучвания и бизнес новини в Югоизточна Европа: See News.

Две дружества в портфейла на холдинга заемат водещи позиции в една и съща класация в своите сегменти. Класацията SEE TOP 100 подрежда най-големите компании в Югоизточна Европа по общ размер на приходите за финансовата 2022 г. Класацията обхваща нефинансови компании, застрахователи и банки, регистрирани в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Румъния, Сърбия и Словения.

Водещата застрахователна компания на българския пазар ЗАД „Армеец“ се нарежда сред 30-те най-големи застрахователи в Югоизточна Европа. То заема 26-о място сред 100-те най-печеливши в региона, като се придвижва с едно място нагоре спрямо предходната година. Холдингът „Химимпорт“ АД притежава пряко и чрез свързани лица общо 92,71% от капитала на ЗАД „Армеец“.

Централна кооперативна банка е второто дружество в портфейла на публичния холдинг, чиито добри резултати го нареждат сред лидерите в региона. В класацията на 100-те най-големи банки по отношение на приходите за 2022 г. Централна кооперативна банка заема 32-ро място в Югоизточна Европа. Този резултат се получи непосредствено след отбелязването на 30-годишнината на банката през 2021 г. През последните няколко години банка ЦКБ поддържа силен растеж и е в списъка на банковите институции, на които клиентите в България се доверяват.