кои сме ние

ЦКБ СКОПИЕ

ЦКБ АД Скопие е публично дружество, чиито акции се търгуват на „Македонска борса” АД, Скопие – неофициален пазар.

„Силекс банка” АД Скопие е основана на 5.12.1992 г. В края на 2007 г. „Централна кооперативна банка” АД София купува 35 000 акции, придобивайки 15,40% от капитала на „Силекс банка” АД Скопие.

Съгласно Закона за придобиване на акционерни дружества, ЦКБ АД София купува допълнителни 136 658 акции и на 28.02.2008 г. става собственик на 171 658 акции или мажоритарен акционер, с относителен дял от 75,51% от капитала на „Силекс банка” АД Скопие. В края на 2008 г. „Силекс банка” АД Скопие променя името си на „Централна кооперативна банка” АД Скопие.

След осъществяване на частно търгово предложение за 93 038 акции участието на ЦКБ АД София в капитала на „Централна кооперативна банка” АД Скопие се увеличава и към декември 2009 г. възлиза на 82,63%. 

През април 2010 г. „Централна кооперативна банка” АД София става доминиращ собственик на „Статер банка” АД Куманово. На 03.01.2011 г. „Статер банка” АД Куманово се влива в „Централна кооперативна банка” АД Скопие.

Дейност

 1. 01

  Предоставяне на кредити на физически и юридически лица

 2. 02

  Привличане на депозити в национална и чуждестранна валута

 3. 03

  Извършване на разплащания на територията на Република Македония и извън нея

 4. 04

  Извършване на сделки с чуждестранна валута

 5. 05

  Издаване на акредитиви и гаранции

 6. 06

  Издаване на дебитни и кредитни карти

 7. 07

  Изплащане на работни заплати на служители на корпоративни клиенти

 8. 08

  Търговия с ценни книжа и др.

Банката осъществява своята дейност чрез 5 клона и 19 офиса на територията на Република Македония в Скопие, Куманово, Охрид, Кратово, Пробищип, Щип, Ресен, Тетово, Гевгелия, Велес, Битоля, Струмица, Крива Паланка, Кавадарци и Прилеп.

„Централна кооперативна банка” АД Скопие има развити международни кореспондентни отношения с много банки по света чрез SWIFT мрежата и директни кореспондентни отношения с шест банки в света.

ПОСЕТИ САЙТА НА ЦКБ СКОПИЕ