кои сме ние

Счетоводна къща ХГХ Консулт

Счетоводна къща „ХГХ Консулт” ООД е с основен предмет на дейност счетоводно обслужване, трудово-правни услуги, данъчни консултации и икономически анализи. „Химимпорт” притежава 59,34% от капитала на “ХГХ Консулт”.

Мисията на дружеството е да осигури на „Химимпорт” и дъщерните фирми от холдинговата структура, както и на външните си клиенти извън групата на „Химимпорт” професионални счетоводни услуги чрез качествено обслужване, съчетано с бързи решения, позволявайки на клиента да е запознат със състоянието на фирмата си в реално време.

„ХГХ Консулт” разполага с висококвалифицирани счетоводители, които са си поставили за цел фирмата да работи по най-високите стандарти на мениджмънта. Дружеството изготвя за нуждите на холдинга бюджети, анализи и прогнози и осъществява цялостен контрол върху финансовите потоци на дружествата от групата. То изготвя данъчните планове и осъществява данъчна защита на „Химимпорт” и дъщерните му дружества.