кои сме ние

АРМЕЕЦ

ЗАД Армеец е създадено през април 1996 г. в структурата на Министерството на отбраната.     

През 1998 г. получава правото да извършва застрахователна дейност в областта на общото застраховане с Разрешение N7, издадено от Националния съвет по застраховане.

Юли 2002 г. „Химимпорт” АД придобива 91,92% от капитала на дружеството. Министерството на отбраната и търговски дружества от неговата система запазват 8,08% акционерно участие.

Българската агенция за кредитен рейтинг присъжда през 2007 г. първия сертификат за кредитен рейтинг на ЗАД „Армеец”. През 2008 г. изпраща нотификация до КФН за осъществяване на застрахователна дейност на територията на ЕС.

През 2011 г. става първото дружество в България, което притежава правата върху името на спортно-развлекателно съоръжение, чрез договора за генерално спонсорство на „Арена Армеец София“.

През май 2016 г. ЗАД „Армеец“ АД печели първа награда на церемонията „Застраховател на годината“ за 2015 г. в категория „Общо застраховане“.

През 2018 г. ЗАД „Армеец” прилага европейската и националната правна рамка по Платежоспособност II, GDPR и IDD2.

Застрахователна дейност

ЗАД „Армеец” АД притежава лиценз да извършва застрахователна дейност на територията на България. Дружеството предлага всички видове застрахователни продукти и услуги в областта на общото застраховане – автомобилно, имуществено, авиационно, морско и транспортно застраховане, застраховане на релсови превозни средства, технически, селскостопански, туристически и лични застраховки, застраховане на отговорности, на финансови и търговски рискове.

ЗАД „Армеец“ АД разполага с клонова мрежа от 54 агенции на територията на цялата страна. Дистрибуцията на застрахователните продукти се осъществява и от над 300 брокери и над 400 агенти.

Членства и кредитен рейтинг

ЗАД „Армеец” АД е член на български и международни професионални и търговски организации – Асоциация на българските застрахователи, Национално бюро на българските автомобилни застрахователи, Българска търговско-промишлена палата, Софийска търговско–промишлена палата.

През февруари 2019 г. Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди дългосрочен рейтинг на ЗАД „Армеец” АД BВ+, перспектива „стабилна”, както и дългосрочен рейтинг по национална скала А- (BG), перспектива „стабилна”.

Постигнатите ключови индикатори за дейността на дружеството са основание през  февруари 2023 г. Българската агенция за кредитен рейтинг да увеличи дългосрочния рейтинг на ЗАД „Армеец” АД от ВВ+ на ВBВ-, перспектива „стабилна“ .

Застраховане

 1. 01

  Автомобилни застраховки

 2. 02

  Имуществено застраховане

 3. 03

  Морско застраховане

 4. 04

  Злополука

 5. 05

  Карго и ОП

 6. 06

  Авиационно застраховане

 7. 07

  Отговорности

 8. 08

  Финансови рискове

 9. 09

  Туристически застраховки

 10. 10

  Техническо застраховане

 11. 11

  Селскостопански застраховки

 12. 12

  Строителни застраховки

ПОСЕТИ САЙТА НА АРМЕЕЦ