кои сме ние

ЦКБ Риъл Истейт Фонд

„ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, което е учредено на 26.10.2005 г. и осъществява своята дейност въз основа на лиценз, издаден от Комисията за финансов надзор с Решение №15–ДСИЦ от 16.01.2006 г.

Капиталът на дружеството е разпределен в 1 077 193 броя акции по 1 лв. всяка. От 31.01.2007 г. акциите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ се търгуват публично, като понастоящем са регистрирани за търговия на „Пазар на дружества със специална инвестиционна цел”, организиран от „Българска Фондова Борса – София” .

Предметът на дейност на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” обхваща инвестиране на парични средства, набрани чрез публично емитиране на ценни книжа, в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху имоти, извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

За финансиране на своите инвестиции „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” използва приоритетно собствен капитал, като при наличие на атрактивни инвестиционни предложения дружеството може да привлича средства под формата на банкови кредити или емитиране на дългови ценни книжа.

За да намали влиянието на пазарната конюнктура върху бизнеса на дружеството, „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” се стреми да диверсифицира своя портфейл от недвижими имоти, като инвестира в жилищни, офисни и търговски обекти, както и в индустриални имоти и земеделски земи.

„ЦКБ Риъл Истейт Фонд” реализира своята инвестиционна програма чрез обслужващото дружество „ЦКБ Груп”. Банка-депозитар на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” е „Уникредит Булбанк”.

Проекти

  1. 01

    Varna Sea View

  2. 02

    Хотел CITY, кв. Лозенец, София

Хотел City ще се намира в един от най-престижните и старинни райони на София, кв. Лозенец. Намиращ се над хълм, обектът предлага уникални гледки. През последните няколко години квартал „Лозенец” се превърна в развита зона с микс от жилищни и офис сгради. Тази локация предлага бърз достъп до всички ключови точки на града: 5 мин. до центъра на града и 15 мин. до летището.

Бъдещото развитие на обекта е планирано за хотел от висок клас, който отговаря на всички критерии за лукс. Той ще предлага на клиентите уникални 360-градусови гледки към София и Витоша. Общата застроена площ е 40 220 кв. м, които включват 3 вида хотелски стаи, 2 ресторанта, лоби барове, кафене, спортна зона, конферентни и заседателни зали, спа център и нощен клуб. Луксозният хотелски проект, разположен на върха на софийския хълм, е в близост до метро, автобусни и трамвайни спирки, както и с директна връзка с центъра, околовръстните пътища и други. Спокойната и уютна атмосфера за гостите и посетителите е осигурена от 209 стаи, 28 апартамента и 42 луксозни апартамента, конферентни зали, магазини, спортен и плувен център.

ПОСЕТИ САЙТА НА ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД