кои сме ние

Ди Ейч Ел Експрес България

Предметът на този проект е изграждане и въвеждане в експлоатация на „Логистична база с административна част и подземен паркинг за „Ди Ейч Ел Експрес България“ ЕООД върху парцел в района на летище София.

Сградата е функционално адаптирана към комбинираните изисквания за дейности по обработка и пренасочване на пратки. Доставката на пратки се извършва денонощно чрез тежкотоварни превозни средства с максимално общо тегло от 40 тона. Проектът е разделен на 2 функционални зони - Терминал и Офис сграда.

  • Терминал - Централно тяло с подземен паркинг, с докове за междуградски транспорт на пратките, разпределение на пратките с конвейерна технология на обработка.
  • Офис сграда - Административна сграда, прилежаща към терминала. Осигурява цялото необходимо пространство за работа на персонала според броя на заетите служители - 247 (74 жени / 173 мъже) и приемане на посетители (до 10% от персонала).
  • Площ на парцела - 12 837 кв.м
  • Пусков срок - октомври 2018 г.
ПОСЕТИ САЙТА НА ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ