кои сме ние

Транс Интеркар

„Транс Интеркар” е компания, която е част от групата на „Химимпорт”, предоставяща автомобили на оперативен лизинг. "Транс Интеркар” е компания, която е част от групата на „Химимпорт”, предоставяща автомобили на оперативен лизинг.

Дружеството разполага с автопарк от над 100 леки автомобила, с които осъществява дейността си. Клиенти на компанията са както фирми от групата на „Химимпорт”, така и външни клиенти.