кои сме ние

Леспорт Проджект Мениджмънт

„Леспорт Проджект Мениджмънт” ЕООД е 100% собственост на „Пристанище Леспорт”АД.

„Леспорт Проджект Мениджмънт” ЕООД е 100% собственост на „Пристанище Леспорт”АД.

Създадено е с цел подпомагане „Пристанище Леспорт”АД в дейността по проектиране, логистика и изграждане на пристанищни мощности на пристанищен терминал Леспорт.