кои сме ние

Порт Пристис

„Порт Пристис“ ООД е регистрирано през месец септември 2010 г. като дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2, ет. 8.  

Капиталът на дружеството е в размер на 100 000 лева, състоящ се от 10 000 дяла по 10 лева всеки и е разпределен между съдружниците, както следва:

  • „Балкантурс“ ЕООД – 15 %;
  • „Параходство Българско речно плаване“ АД – 55 %;
  • „Галакси Пауър“ ЕООД – 15 %;
  • „ДД Логистика“ ЕООД – 15 %.

Предметът на дейност на „Порт Пристис“ ООД е извършване на услуги с търговски характер, предоставяни в пристанище.

През месец ноември 2010 г. „Порт Пристис“ ООД спечели конкурс за пристанищен оператор и сключи с Община Русе Договор за извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ - Русе. На 04.01.2018 г. „Порт Пристис” ООД подписа с Общински съвет - Русе Договор за предоставяне на концесия на пристанище „Пристис”. Концесионният договор е за срок от 35 години и влезе в сила на 01.04.2019 г.

„Порт Пристис“ ООД е вписано в Регистъра на пристанищните оператори в Република България, воден от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, под № 24 на стр. 201 и притежава Удостоверение № 72/12.03.2012 г. за регистрация на пристанищен оператор.

Пристанище „Пристис” попада в обхвата на централната крайбрежна зона на гр. Русе и е разположено върху площ от 32 618 кв.м. на десния бряг на р. Дунав между км. 493.800 и км. 495.500 по речния километраж на реката.

Пристанище „Пристис“ е вписано в Регистъра на пристанищата на Република България, воден от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в раздел „Пристанища за обществен транспорт с регионално значение” под пореден № 14 на стр. 173-176. Пристанището е в експлоатационна годност, за което притежава издадено от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Удостоверение за експлоатационна годност № 23019 от 30.03.2018 г.

Пристанище „Пристис“ е специализирано за обслужване на пътници, престой и снабдяване на кораби и корабно бункероване и разполага с 11 корабни места. На територията на пристанището се предоставят морско-технически услуги (швартови услуги, снабдяване на корабите с вода, електрическа енергия и комуникации, корабно бункероване и др.); услуги по обслужване на пътници - качване и слизане на пътници, товарене, разтоварване и съхраняване на багаж; съпътстващи дейности (спортно-развлекателни услуги, агентийско-спедиторски услуги, ресторантьорско-търговски и др.).

От влизането в сила на договора за предоставяне на достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ - Русе до края на 2019 г. броя на обработените в пристанището кораби надвишава 10 000, а броя на пасажерите, посетили пристанището надхвърля 290 000.

Информация за контакти с Пристанище „Пристис”:

Тел./Факс: +359 82 825 101

E-mail: portpristis@brp.bg