кои сме ние

ВИ ТИ СИ

„Ви Ти Си” АД е асоциирано дружество на „Параходство българско речно плаване” АД, създадено през 2005 г. Уставният капитал на „Ви Ти Си“ АД е в размер на 1,1 млн. лв., като „Параходство българско речно плаване“ АД притежава 41% от капитала на дружеството.

„Ви Ти Си” АД има предмет на дейност морски и навигационни услуги, буксирна дейност, включително извършване на пристанищна услуга буксировка, влачене и тласкане на кораби, агентиране, чартиране и фрахтоване на кораби, опериране на кораби и шипшандлерство, бункероване, спедиторска и комплексна транспортна дейност в страната и чужбина, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултации и експертизи в областта на морския транспорт,

„Ви Ти Си” АД извършва основната си дейност /буксирни и швартови услуги/ във всички пристанища, попадащи под юрисдикцията на Дирекция „Морска администрация” – Варна: пристанище Варна-Изток, „Петрол”, КРЗ „Одесос”, „Булярд Корабостроителна Индустрия”, ПЧМВ,„ПБМ-Одесос”, „Леспорт”, „МТГ Делфин”, ТЕЦ-Варна, ТЕРЕМ - Флотски арсенал, Варна-Запад и пристанище Балчик. Основната дейност – буксирни и швартови услуги, включва маневри по  въвеждане, извеждане, провлачване, преместване на кораби от едно кейово място на друго, завързване и отвързване на кораби, както и превоз на хора, провизии и оборудване от/до кораби, намиращи се в морето.

„Ви Ти Си” АД е утвърден лидер на пазара на буксирни услуги в пристанище Варна и пристанище Балчик с пазарен дял над 39%.