кои сме ние

Химойл БГ

„Химойл БГ” ЕООД е дъщерно дружество на „Проучване и добив на нефт и газ” АД.  

Дейности

 1. 01

  Управление на бензиностанции

 2. 02

  Търговия и дистрибуция на енергийни продукти – светли горива, пропан-бутан, компресиран природен газ към собствени и външни за дружеството бензиностанции

 3. 03

  Търговия и дистрибуция на едро с енергийни продукти – светли горива, пропан-бутан компресиран природен газ, предназначени както за петролни бази, така и за индустрията

 4. 04

  Развитие на търговска верига от обекти – бензиностанции под марката ХИМОЙЛ (CHIMOIL)

Дружеството присъства на пазара на енергийни продукти на дребно от 2011 г., като към настоящия момент управлява пет търговски обекта. Три от тях са в района на Добрич, а другите два са разположени на териториите на Павликени и София. През месец април 2016 г. на територията на една от бензиностанциите в района на Добрич е въведена в експлоатация инсталация за продажба на дребно на компресиран природен газ (CNG).

Към настоящия момент екипът на компанията акцентира своите усилия върху продажбата на горива с възможно най-високо качество от предлаганите на българския пазар, както и предоставяне на добри съпътстващи стоки и услуги.

Изпълнявайки заложения акцент, екипът на компанията цели постигане на високо ниво на удовлетвореност на клиентите от използването на предлаганите от компанията стоки и услуги.