кои сме ние

Централна кооперативна банка

ЦКБ е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп ЕАД. Банката е регистрирана на 28.03.1991 г. Учредители са Централният кооперативен съюз, регионалните кооперативни съюзи и повече от 1 100 кооперативни организации.   

През последните години акционерната структура на ЦКБ се е променяла съществено 3 пъти – през юни 1999 г., когато „Булбанк” продава на Държавен фонд „Земеделие” своя дял от 35%; през юни 2001 г., когато делът на фонд „Земеделие”, преминал първоначално през Банковата консолидационна компания, е закупен от „Химимпорт” АД и в края на 2004 г., когато акциите на Централния кооперативен съюз се придобиват от „Химимпорт” чрез „ЦКБ Груп” ЕАД.

Акциите на банката се търгуват на официалния пазар на акции сегмент "Premium" на "Българска фондова борса" АД.Акциите са поименни, безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите.

Продукти

 1. 01

      Картова дейност      

    - Дебитни карти:

  •   Стандартни: Visa Debit & Debit Mastercard, Bcard;

  •   Премиум карти: World Debit Mastercard.     

   - Кредитни карти:·        

  •  Стандартни: Mastercard Standard; Visa Classic и ко-брандирана Visa Classic CCB-Bulgaria Air.     

   • Премиум: Mastercard Gold. Visa Gold CCB-Bulgaria Air, Visa Platinum, World Credit Mastercard.

 2. 02

    Услуга E – Secure - метод за допълнителна защита при пазаруване с дебитна или кредитна карта в Интернет.

 3. 03

  Извършване на незабавни плащания Blink и незабавни междубанкови и вътрешно банкови плащания по мобилен номер Blink P2P.

 4. 04

    Мобилно банкиране – в мобилната апликация има вградени:

    • Viber Chat Bot,

    • заявка за теглене на пари в брой,

   •  блокиране и разблокиране на дебитни и кредитни карти,

    • валутен калкулатор,

   • плащане с QR код,

   •  плащане на битови сметки,

   • потвърждаване на онлайн трансакции с карти,

   •  дигитализиране на клубна карта,

   • визуализиране на дигитална брошура от лоялната програма на ЦКБ АД,

   • копиране и споделяне на клиентско извлечение или банкова сметка,

  •  дигитализиране на карти към Apple Wallet и Google Pay, 

  •  карбонов калкулатор, 

  •  управление на устройства,

  •   визуализиране на разходите  извършени с дебитна или кредитна карта при търговците със тяхното лого.

 5. 05

  Интернет банкиране - предоставя възможност с електронен подпис за нареждане на масови плащания обслужва бюджетни организации и поддържа преводи СЕБРА.

 6. 06

  Ипотечно и потребителско кредитиране – банката предлага атрактивни кредитни продукти, съобразени с нуждите на клиентите

Общ профил

Централна кооперативна банка е лицензирана да извършва всички видове банкови операции в страната и чужбина. ЦКБ достига до своите клиенти чрез централен офис в София и добре развита клонова мрежа от 295 локации в България, 1 клон в гр. Никозия, Кипър и клоновите мрежи на дъщерните банки в Македония – „ЦКБ Скопие” АД и Татарстан – АО „ИК Банк" с клон и офиси в Казан и филиал в Москва. Банката осъществява своята международна дейност, благодарение на установена и развита през годините широка кореспондентска мрежа от финансови институции в цял свят.

 1. Банката извършва дейности като инвестиционен посредник.
 2. ЦКБ АД е утвърдена от Министерство на финансите за първичен дилър на държавни ценни книжа.
 3. Банката е лицензирана от MasterCard Inc. и VISA International да издава и акцептира международни дебитни и кредитни карти.
 4. ЦКБ АД е представител за България на най-голямата световна компания за бързи парични преводи Western Union.
 5. Банката е директен участник в паневропейската платежна система за СЕПА кредитни преводи EBA STEP2, с директно участие в най-голямата платежна система за СЕПА преводи в Европа.
 6. ЦКБ АД е член на Трансевропейската автоматизирана система за плащания в реално време с брутен сетълмент TARGET 2.
 7. Централна кооперативна банка АД е пълноправен член на Европейската асоциация на кооперативните банки и Международната асоциация на кооперативните банки.
ПОСЕТИ САЙТА НА ЦКБ