кои сме ние

Централна кооперативна банка

Централна кооперативна банка е регистрирана с решение на Софийски градски съд на 28.03.1991 г. Учредители са Централният кооперативен съюз, регионалните кооперативни съюзи и повече от 1 100 кооперативни организации.    

През последните години акционерната структура на ЦКБ се е променяла съществено 3 пъти – през юни 1999 г., когато „Булбанк” продава на Държавен фонд „Земеделие” своя дял от 35%; през юни 2001 г., когато делът на фонд „Земеделие”, преминал първоначално през Банковата консолидационна компания, е закупен от „Химимпорт” АД, и в края на 2004 г., когато акциите на Централния кооперативен съюз се придобиват от „Химимпорт” чрез „ЦКБ Груп” ЕАД.

Продукти

 1. 01

  Картова дейност

 2. 02

  Услуга E-Secure

 3. 03

  Услуга CashM

 4. 04

  Услуга Mobb

 5. 05

  Потребителско и ипотечно кредитиране

Общ профил

ЦКБ е универсална търговска банка, лицензирана да извършва всички видове банкови операции в страната и чужбина. Извършва дейности като инвестиционен посредник и е одобрена от БНБ за първичен дилър на държавни ценни книжа. Лидер в обслужването на аграрния сектор в България.

ЦКБ приоритетно развива банкирането на дребно и картовите разплащания, като предлага конкурентни продукти и услуги на физически лица, както и на малки и средни предприятия и корпоративни клиенти.

Лицензирана от MasterCard Inc. да издава и акцептира международни дебитни и кредитни карти MasterCard и Maestro, като също така е член и на VISA International и предлага пълната гама карти VISA. От 2003 г. е представител за България на най-голямата световна компания за бързи парични преводи Western Union.  От 2008 г. е член на пан-европейската платежна система за брутен сетълмент в реално време TARGET2 и индиректен член на пан-европейската платежна система за нетен сетълмент EBA STEP2 SCT. 

ЦКБ достига до своите клиенти чрез централен офис в София и добре развита клонова мрежа от 301 локации в България, 1 клон в гр. Никозия, Кипър и клоновите мрежи на дъщерните банки в Македония – „ЦКБ Скопие” АД и Татарстан – АО „ИК Банк" с клон и офиси в Казан и филиал в Москва. Осъществява своята международна дейност благодарение на установена и развита през годините широка кореспондентска мрежа от над 280 финансови институции от цял свят.

ПОСЕТИ САЙТА НА ЦКБ