кои сме ние

ЦКБ-Сила

ПОАД ЦКБ-Сила е създадено през 1994 г. Дружеството е първото на пазара за допълнително пенсионно осигуряване в страната.

С дълга традиция в допълнителното пенсионно осигуряване ПОАД „ЦКБ-Сила” е утвърдено като сигурен и надежден партньор в сферата на пенсионното осигуряване.

Дружеството управлява три лицензирани фонда за допълнително пенсионно осигуряване: Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила”, Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила” и Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила”.

„Химимпорт“ АД придобива мажоритарен дял от капитала на пенсионноосигурителното дружество в края на 2002 г. 

 

Между по-големите корпоративни клиенти са: „Лукойл България“ ЕООД, „ОББ“ АД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „ЦКБ“ АД, „Гард Ейч Ем Ес“ ЕАД, „Енси Контрол” ЕООД, „Ди Ес Смит България“ АД,  НМА „Проф. Панчо Владигеров“, „СЖС България“ ЕООД.

ДПФ „ЦКБ-Сила“ предлага избор между различни видове пожизнени или срочни пенсии, еднократно или разсрочено изплащане на набраните средства. Фондът изплаща пенсии от 1996 г.

ПОСЕТИ САЙТА НА ЦКБ-СИЛА