кои сме ние

ЦКБ Живот

Застрахователно еднолично акционерно дружество ЦКБ Живот е учредено през 2007 г.  ЗЕАД „ЦКБ Живот” извършва своята дейност съгласно Кодекса за застраховането в Република България и приложимите към него нормативни разпоредби.

Продукти

  1. 01

    Застраховка „Живот“ и рента

  2. 02

    Допълнителна застраховка

  3. 03

    Застраховка „Злополука и заболяване“

Основна цел на ЗЕАД “ЦКБ Живот” е първокласно обслужване на клиентите и осигуряване на ефективна застрахователна защита чрез предлаганата широка гама от застрахователни продукти. Сред тях са: Застраховка „Живот“ и рента, Допълнителна застраховка, Застраховка „Злополука и заболяване“съчетаващи спестовен елемент и различни варианти от допълнително рисково покритие; Групови спестовни застраховки „Живот”.

Компанията осъществява своята дейност на територията на цялата страна чрез развитата клонова мрежа на ЗАД „Армеец” и водещи застрахователни брокери. Много успешно е сътрудничеството на ЗАЕД „ЦКБ Живот” с „Централна кооперативна банка” АД по отношение продажби на рискови застраховки „Живот” и застраховки „Живот” на кредитополучател.

ПОСЕТИ САЙТА НА ЦКБ Живот