кои сме ние

Проекти недвижими имоти

Сегментът на недвижимите имоти е един от приоритетните за групата на „Химимпорт" отрасли, за развитието на който през последните години са положени сериозни основи и са
инвестирани значителен обем собствени средства.

Настоящи проекти :

  • Недвижимите имоти с непроизводствено предназначение са алокирани в дружествата от финансовия сектор;
  • Спортен комплекс Варна (Етап I): изграждане на стадион с капацитет 35 000 души по проект на GMP International (стадиона в Кьолн, Германия), 80 000 кв. м РЗП, с допълнителни съоръжения (за професионален и любителски спорт, ресторанти, магазини и др.), с обща площ 6 000 кв. м, планиран общ обем на инвeстицията - 80 млн. евро;
  • Изграждане на мрежа от индустриално-логистични центрове с национално покритие на базата на вече действащи центрове: понастоящем „Химимпорт” разполага с индустриално-логистични центрове в София (два на брой, 52 500 кв. м), Бургас (84 200 кв. м), Пловдив (21 800 кв. м) и Русе (161 000 кв. м, вкл. пристанище на р. Дунав).

 

Предстоящи проекти – в процес на проектиране, административни и други процедури:

  • Спортен комплекс Варна (Етап II): изграждане на допълнителни 120 000 кв. м офиси, магазини и жилища, 5-звезден хотел. Проектът е замразен на етап I и етап II до приключване на финасовата криза;
  • Спортен комплекс Младост (Варна): „Химимпорт” има договор за концесия за 35+15 години; построяване на лекоатлетическа писта с капацитет 5 000 зрители; търговски център, хотел и офиси;
  • Проект Варна – юг: изграждане на търговски център с РЗП 120 000 кв. м и изцяло нов жилищен комплекс във Варна с 1 000 000 кв. м РЗП;
  • Комплекс Боровец: 19 000 кв. м парцел, 33 000 кв. м РЗП – за продажба след построяването (build-and-sell проект);
  • Голф Шабла (проект на Par Fair): 1 265 000 кв. м парцел, планирана инвестиция в размер на 80 млн. евро;
  • Разширяване на мрежата от индустриално-логистични центрове: създаване на пет нови индустриално-логистични центрове в градовете Варна, Добрич, Монтана, Плевен и Видин, като съответните терени вече са собственост на компании от групата. В резултат „Химимпорт” ще притежава мрежа с пълно национално покритие, т.е. ще бъде един от големите участници на пазара на транспортно-логистични услуги, който се очаква да остане привлекателен и в дългосрочен план поради редица благоприятни фактори – от фундаментални като изключителното географско положение на България до политически на национално и европейско ниво.