кои сме ние

Параходство българско речно плаване

  

„Параходство Българско Речно Плаване АД” – Русе е безспорният лидер сред българските компании, занимаващи се с речно плаване, като обемът на превозната дейност и флотът на компанията надвишават в пъти тези на най-близките конкуренти, плаващи под български флаг.

Компанията е създадена през март 1935 г. под името „Речно крайбрежно плаване”. През май 1940 г. то е трансформирано в самостоятелното дружество „Параходство Българско Речно Плаване” със седалище град Русе. От януари 2004 г. дружеството е публично, като понастоящем акциите му се търгуват на „Официален пазар на акции” – сегмент „В” на БФБ – София АД.

„Химимпорт” чрез „Българска корабна компания” и други дъщерни дружества е собственик на 76,15% от капитала на „Параходство БРП АД“.

 Към 31.12.2018 г. капиталът на дружеството възлиза на 35 708 674 лева, като акциите са в притежание на повече от 500 акционери – юридически и физически лица.

Със сключването на концесионни договори с МТИТС „Параходство БРП АД“ обогати своята основна дейност с още услуги – тези на пристанищен оператор, предлагащ товаро-разтоварни и пристанищни услуги на пасажерски и товарни кораби в няколко български дунавски пристанища.

услуги

 1. 01

  Превоз на масови и генерални товари, наливни неопасни товари и горива и едрогабаритни и концентрирани товари

 2. 02

  Контейнерни превози

 3. 03

  Фериботни превози между Никопол и Турну Мъгуреле

 4. 04

  Агентиране на български и чужди кораби във всички български пристанища

 5. 05

  Спедиторска дейност, чартиране на речни и морски кораби

 6. 06

  Организиране на комбинирани превози: река – ж.п. транспорт – море

поддържа

 1. 01

  Собствени агентски бюра в пристанищата Русе, Лом, Видин и Свищов, оказващи агентийски услуги както на флота на БРП, така и на други корабособственици във всички български речни пристанища

 2. 02

  Представителна агенция в пристанище Будапеща, занимаваща се с агентиране и чартиране на собствени и чужди съдове

Чрез „Българска корабна компания” „Химимпорт” пое ангажимент да инвестира в „Параходство българско речно плаване” АД 25 млн. евро за периода 2007 – 2011 г. Основна цел на инвестиционната програма беше както увеличаване на тонажа на „Параходство БРП”, така и обновяване на корабния парк на дружеството – подмяната на двигателите с нови, производство на „Катерпилар”; извършване на конструктивни промени в някои от тласкачите, които да им позволят свободно движение в горната част на река Дунав. Пълната реконструкция и подмяна на двигателите на 6 от тласкачите беше завършена и експлоатацията на същите дава изключително добри резултати, изразяваща се в нисък разход на гориво и минимално замърсяване на околната среда.

Понастоящем „Параходство БРП” АД е най-големият български превозвач по река Дунав.

Рядко е възможно дружеството да бъде изместено от челните позиции при превозите на обичайните масови насипни товари, като въглища, торове, руда, кокс, зърно и други, както и бройни товари, като контейнери, тежки колети и оборудване. През 2019 г. „Параходство БРП“ АД изпълни редица превози на тръби по международния проект на газопровод „Турски поток“ по р. Дунав до Република Сърбия, като беше единственият български превозвач сред редицата европейски транспортни фирми в проекта.

„Параходство БРП” си партнира успешно с над 200 малки и големи фирми от България и Европа.

ПОСЕТИ САЙТА НА ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ