кои сме ние

Маяк – КМ

 „Маяк – КМ” АД e основано през 1968 г. в промишлената зона на Нови пазар, на 70 км западно от Варна в близост до автомагистрала „Хемус”. Преобразува се в акционерно дружество през 1996 г. и от 2006 г. е дъщерно дружество на „Параходство БРП” АД.

Дружеството е разположено на обща площ от 90 дка, от които закрита производствена площ от 15 дка.

Основната производствена дейност се извършва в корпус с размери 96 х 130 м, както и в заготовителен цех с размери 48 х 60 м. Заводът е проектиран да произвежда машиностроителни изделия и метални конструкции за корабостроенето и енергетиката.

Производство

 1. 01

  Корабни кранове с товароподемност до 40 т по лиценз на шведската фирма “Хеглундс”

 2. 02

  Корабни спасителни устройства и механизми

 3. 03

  Грайфери от всички типове и размери

 4. 04

  Металоконструкции за 5-ти блок на „АЕЦ Козлодуй” и технологични линии за ТЕЦ „Марица Изток”

   

През последните години „Маяк – КМ” АД произвежда компоненти на хидравлични системи за задвижване и управление на морски кораби и плаващи съоръжения. След 2000 г. основен клиент на „Маяк – КМ” АД е Rolls-Royce Marine Companies - Финландия.

За Rolls-Royce са доставяни: цистерни с различен обем и предназначение; фундаменти за помпени агрегати; протектори за гребни винтове и др., като общият брой на изделията достига до 12 хиляди годишно. В резултат на успешно изпълнение на поръчките за Rolls-Royce дружеството привлича нови клиенти – Polarteknik, Fluid House и Bosch Rexroth. През 2014 г. е подписан нов рамков договор. Продажбите за Rolls-Royce, Polarteknik, Fluid House и Bosch Rexroth съставляват около 90% от общия обем на „Маяк – КМ” АД.

 • През 2010 г. е изпълнена пилотна поръчка за Rolls-Royce Marine AS - Норвегия, която е одобрена от клиента и през IV-тото тримесечие на 2010 г. „Маяк – КМ” изпълнява първите редовни поръчки. През 2011 г. са изработени изделия за нов клиент в Норвегия –Tingstd.
 • Благодарение на активната ценова политика в условията на криза през юни 2013 г. дружеството изпълни пилотна поръчка на PMC GROUP AB Швеция.

Освен доставките за Rolls-Royce са произвеждани и следните по-значими изделия: грайфери за пристанищни и промишлени нужди; металоконструкции за новия зърнен терминал на „Порт Балчик”; аварийни стълби за обществени сгради; металоконструкции за преустройство на речни плавателни съдове.