кои сме ние

Порт Балчик

Пристанищен терминал Балчик е разположен в акваторията на Северното Черноморие под централната част на град Балчик в границите на регулацията. Пристанищен терминал Балчик е пристанище с регионално значение и е част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Пристанищният терминал е изграден и функционира от 1969 г.

Пристанищен терминал Балчик се нарежда на трето място по големина сред пристанищата по Черноморското ни крайбрежие. Реализиран е по схемата единичен ограден мол (т.н. Балчишки вълнолом). Общата територия е 11 338 км.м. Разполага с 164 м кейова стена, оборудван е с два 10-тонни портални крана. Пристанищният терминал може да обработва кораби с товаровместимост (8 000-10 000 т) и разбира се с по-голяма товаровместимост при допустимо газене 8 м и разполага с 4000 кв.м открити складови площи. На територията има изградени граничен контролно-пропусквателен пункт, митнически пункт, пункт за фитосанитарен контрол и др. Товарите от и за пристанищния терминал се превозват с автомобилен транспорт.

Пристанищният терминал е предназначен за обработка на импортни и експортни товари. В изпълнение на инвестиционната си програма през 2009 г. „Порт Балчик” АД изгради в пристанищен терминал Балчик „Комплекс за съхранение, транспортиране и натоварване на насипни товари/зърно/” с товаровместимост 2 силоза по 1000 т /1378 куб. м/ всеки и производителност при товарене 300 т/ч.

Производител е водещата световна фирма на такъв вид съоръжения „ Cimbria Unigrain” A/С- Дания. С модернизацията на пристанищния терминал и с новоизграденото съоръжение се увеличиха товаро-разтоварните норми, увеличи се номенклатурата на предлаганите услуги при товарене, намали се непривлекателния човешки труд при тримиране на корабите, значително се намалиха транспортните разходи на клиентите, ползващи услугите на пристанищния терминал, което привлече и допълнителни клиенти. Стойността на новоизграденото съоръжение възлиза на 3,10 млн.лв.

сертификати

  1. 01

    Удостоверение за експлоатационна годност №11012 за обработка на генерални, насипни и растителни наливни товари и поща, валидно до 25 май 2031 г.

  2. 02

    Сертификат за съответствие с изискванията на европейския стандарт за качество ISO 9001:2000 за пристанищни дейности и обработка на товари, издаден от SGS United Kingdom Ltd.

  3. 03

    Удостоверение за съответствие на пристанищното съоръжение по международния код за сигурност на корабите ISPS Code, валидно до 12 март 2020 г. и одобрен план за сигурност.

Дейност на дружеството

„Порт Балчик” АД е дружество с предмет на дейност за извършване на пристанищни услуги по товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, преопаковане на различен тип товари, вътрешнопристанищен /терминален / превоз на товари и поща в пристанищата за обществен транспорт, морскотехнически услуги, за които се изисква ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения – снабдяване на корабите с вода, телефон и електрическа енергия, швартоване.

Развитие на дружеството

През срока на концесия „Порт Балчик” АД се стреми да приведе пристанищния терминал в съответствие с най-високите стандарти за европейско пристанище и в съответствие с добрата международна практика чрез реконструкция, модернизация и изграждане на нови инфраструктурни обекти на територията на пристанищния терминал.

С подписването на договора за концесия е приета и инвестиционна програма за изпълнение от „Порт Балчик” АД. Стойността на инвестициите за целия срок на концесия са в размер на 3,47 млн. лв., като за първите десет години възлизат на 2,85 млн. лв.

ПОСЕТИ САЙТА НА ПОРТ БАЛЧИК