кои сме ние

Булхимтрейд

„Булхимтрейд” ООД е създадено на 17.11.2008 г. с цел концентриране и оптимизиране на дейността на дъщерните на „Химимпорт Груп” търговски дружества „Рабър Трейд”,       

 „Оргахим Трейдинг 2008” и „Химойл Трейд”. Съдружници в дружеството са „Зърнени храни България“ (след вливане на „Химимпорт Груп”), притежаващ 66% от капитала, както и 13 физически лица.

Дирекции

 1. 01

  „Рабър Трейд“ – търгува основно с различни видове гуми от марките Apollo Acelere, Quantum, Apollo Hawkz, Eskimo, Winter Sport, Winter Grip, Snowmaster, Dunlop, както и с други каучукови изделия

 2. 02

  „Оргахим Трейд“ – извършва търговия с различни видове самозалепващи се пликове, ветеринарни и химически продукти, в това число пластмаси - Макролон и Новодур, химикали – цинков сулфат

 3. 03

  „Ойл Трейд“ – търгува с горива, петролни и нефтохимически продукти

 4. 04

  "Химтранс" – транспорт и логистика

„Булхимтрейд“ ще продължава да извършва основно търговска дейност, като главен приоритет на дружеството е увеличаване на продажбите, завладяване на нови пазари и цялостно разрастване на дейността.